^Na górę strony
  
  
  

 ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W DZIAŁDOWIE

PRZEDSZKOLU NR 5

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do ZPO3 w Działdowie -Przedszkola nr 5, ul. Karłowicza 3 przez okres 1 miesiąca od 01.08.2022r. do 26.08.2022r. ( piątek ) zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 1. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w miesiącu maju od 05.2022r do 20.05.2022r.bpoprzez złożenie wypełnionego wniosku na grupie lub w sekretariacie przedszkola.
 1. Wnioski zapisu dzieci na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej przedszkola -  http://przedszkole5dzwo.pl ( Aktualności) oraz ze stolików w holach placówki.
 1. Ilość miejsc w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego określa wicedyrektor ds. przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 1. Decyzją wicedyrektora ds. przedszkola mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności  od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.
 1. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu 05.2022r. o godz. 1200 poprzez :
 • wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.
 1. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola.
 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji wicedyrektora ds. przedszkola. O decyzji wicedyrektora Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową za pomocą programu iPrzedszkole lub pisemnie.
 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie należy dokonać w terminie najpóźniej do 15-ego września 2022r.
 1. Wysokość opłaty za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.
 1. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka kończącego edukację w placówce będą dokonywane do końca miesiąca w którym przedszkole będzie pełniło dyżur. Dla pozostałych dzieci środki te będą nadpłatą na kolejne miesiące pobytu w następnym roku szkolnym.

 

 Załączniki:

 - Dyżur wakacyjny 2022 - wniosek

Copyright © 2023. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.