^Na górę strony
  
  
  

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO

W PRZEDSZKOLU NR 5 W DZIAŁDOWIE

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola nr 5 w Działdowie ul. Karłowicza 3 przez okres 1 miesiąca  od 01.07.2021r. do 30.07.2021r. zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 1. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w miesiącu maju od 05.2021r do 21.05.2021r.  poprzez przesłanie  wniosku w formie elektronicznej na pocztę przedszkolną  -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w sekretariacie przedszkola ( z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 1. Wnioski zapisu dzieci na dyżur wakacyjny należy pobrać ze strony internetowej przedszkola -  http://przedszkole5dzwo.pl ( Aktualności) oraz ze stolików w holach placówki.
 1. Ilość miejsc w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 1. Decyzją dyrektora mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.
 1. Dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikującą dzieci na dyżur wakacyjny.
 1. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu 05.2021r. o godz. 1200 poprzez :
 • wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola ( z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 1. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola ( z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola. O decyzji dyrektora Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową lub pisemnie  (z chwilą zniesienia ograniczenia funkcjonowania placówki).
 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia należy dokonać w terminie najpóźniej do 28-ego dnia miesiąca, w którym pełniony jest dyżur.
 1. Wysokość opłaty za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.
 1. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka kończącego edukację w placówce będą dokonywane do końca miesiąca w którym przedszkole będzie pełniło dyżur. Dla pozostałych dzieci środki te będą nadpłatą na kolejne miesiące pobytu w następnym roku szkolnym.

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka - do pobrania

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.