^Na górę strony
  
  
  

Rekrutacja na rok 2024/2025

Szanowni Państwo,

w dniach od 12 lutego ( poniedziałek ) do 18 lutego 2024 roku (niedziela do godz. 24.00)

składane są elektronicznie

deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego
dla Dzieci już uczęszczających do placówki.

Od 19 lutego ( poniedziałek ) do 08 marca 2024 roku ( piątek )

elektronicznie odbywać się będzie rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce: Rekrutacja

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Uprzejmie informujemy, iż Przedszkole nr 5 w Działdowie otrzymało z rąk Wojewody w imieniu którego działa Krzysztof Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych ) na zakup książek dla dzieci w wieku 3-6 lat w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025).

 

 

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3

PRZEDSZKOLU NR 5 W DZIAŁDOWIE

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 

 1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do ZPO3 w Działdowie -Przedszkola nr 5, ul. Karłowicza 3 przez okres 1 miesiąca od 03.07.2023r. (poniedziałek) do 28.07.2022r. ( piątek ) zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

 

 1. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w miesiącu maju od 05.2023r. (poniedziałek) do 26.05.2023r. (piątek)  poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki z napisem DYŻUR WAKACYJNY umiejscowionej w holu starej części przedszkola    na stoliku obok tablicy informacyjnej.

 

 1. Wnioski zapisu dzieci na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej przedszkola -  http://przedszkole5dzwo.pl (Aktualności) oraz ze stolików w holach placówki ( nowa i stara część przedszkola).

 

 1. Ilość miejsc w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego określa wicedyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 1. Decyzją wicedyrektora ds. przedszkola mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.

 

 1. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu 05.2023r.(środa) o godz. 1200 poprzez :
 • wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola (stara część przedszkola).

 

 1. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola.

 

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji wicedyrektora ds. przedszkola. Informacje takie będą wywieszenie na tablicy informacyjnej obok listy dzieci przyjętych w holu przedszkola (stara część przedszkola).

 

 1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie należy dokonać w terminie najpóźniej do 15-ego sierpnia 2023r. na numer konta

82 1020 3541 0000 5802 0350 5542

 

 1. Wysokość opłaty za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.

 

 1. Ewentualne zwroty z tytułu nadpłaconych środków u dzieci kończących edukację w placówce będą dokonywane do końca roku szkolnego 2022/23 (do 31 sierpnia 2023r.). Dla pozostałych dzieci środki te będą nadpłatą na kolejne miesiące pobytu w następnym roku szkolnym (2023/2024).

 

    Wniosek do pobrania: Wniosek dyżur wakacyjny 2023.doc

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.