^Na górę strony
  
  
  

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

Od 15 lutego 2024 roku wchodzi w życie znowelizowana USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM I OCHRONIE MAŁOLETNICH. Ustawa ta wprowadza   „STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH”.

Art. 10. Podmioty, o których mowa w art. 22b ust. 1 oraz art. 22c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, mają obowiązek wprowadzenia STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nasza placówka przygotowuje się do opracowania i wdrożenia standardów, które pozwolą tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówce.

 

Standardy ochrony małoletnich to zasady, których przyjęcie sprawi, że nasza placówka jeszcze bardziej będzie bezpieczna dla dzieci. Nasz personel będzie potrafił zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne.

Standardy dają pracownikom naszej placówki jasność w zakresie zachowań niedozwolonych względem dzieci, jak również w sposób przejrzysty informują o oczekiwanej reakcji w przypadku obaw o ich bezpieczeństwo. Ponadto poprzez wdrożenie standardów placówka kieruje na zewnątrz jednoznaczny komunikat na temat swojego zaangażowania w ochronę dzieci przed krzywdzeniem.

Zostanie opracowany dokument, który będzie porządkował standardy ochrony dzieci i opisywał, w jaki sposób nasza placówka będzie je wdrażać, realizować, monitorować i ewaluować. Pani Dyrektor Zarządzeniem wewnętrznym nr 60/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. powołała Zespoły ds. opracowania, wdrożenia i upowszechnienia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie oraz opracowała Harmonogram działań w placówce.

                                               

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Standardy Ochrony Dzieci (fdds.pl)

Fundacja prowadzi program Standardy Ochrony Dzieci skierowany do wszystkich instytucji/organizacji, w których dorośli pracują z dziećmi. Celem wprowadzania standardów jest tworzenie bezpiecznych placówek i organizacji. 

                      

 

Poniżej zamieszczamy link, w którym znajdą Państwo adresy e-mail i numery telefonów wsparcia różnych placówek i instytucji pomocowych.

Nr telefonów i adresy e-mail wsparcia.pdf

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.