^Na górę strony
  
  
  
OŚWIADCZENIE WOLI PROSZĘ POTWIERDZIĆ W DNIACH OD 22 KWIETNIA DO 29 ( PIĄTEK ) KWIETNIA 2022 ROKU DO GODZINY 15.00. Druki można pobrać ze strony internetowej przedszkola "Oświadczenie nr 6 " bądź pobrać z sekretariatu Przedszkola nr 5 w Działdowie w wersji papierowej.  Nadmienię, że muszą być na oświadczeniu złożone podpisy obojga Rodziców."
                                                                                                                                                      Sylwia Agata Lipka-Pławska 
 
 Załączniki:

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.