^Na górę strony
  
  
  

DEKLARACJE

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego roku 2024/2025 dzieci, które obecnie uczęszczają do ZPO3 Przedszkola nr 5 w Działdowie, ul. Karłowicza 3:
1. W dniach od 12 lutego ( poniedziałek ) do 18 lutego 2024r. (niedziela do 24.00 godz.) wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/przedszkole/
2. Otwórz zakładkę „deklaracje”
3. Wypełnij, wydrukuj i podpisz (oboje Rodzice/prawni opiekunowie) i złóż wersję papierową w przedszkolu do 19.02.2024r. ( poniedziałek ).
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy złożą deklarację w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, nie mogą brać udziału w rekrutacji do innego przedszkola.
Jeżeli Rodzice/prawni opiekunowie chcą, by dziecko uczęszczało do innego przedszkola, nie składają deklaracji, tylko biorą udział w rekrutacji na rok 2024/2025.

REKRUTACJA

Rekrutacja do ZPO3 Przedszkola nr 5 przy ul. Karłowicza 3 na rok 2024/2025:


Rodzicu/Prawny opiekunie zapoznaj się proszę z zasadami, terminami i kryteriami rekrutacji na rok 2024/2025:


Zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli


1. Wejdź na stronę https://nabor.pcss.pl/dzialdowo/przedszkole/
2. Otwórz zakładkę „wniosek”
3. Wypełnij, wydrukuj i podpisz (oboje Rodzice/prawni opiekunowie ) i złóż wersję papierową w przedszkolu do 08.03.2024r. ( piątek ) wraz z załącznikami.

Rodzice wybierają od jednego do trzech przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności. Wniosek w wersji papierowej składają tylko do przedszkola 1-go wyboru.

Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie udostępniona w dniu 27 marca 2024r. ( środa ).

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka przez Rodziców/prawnych opiekunów do ZPO3 Przedszkola nr 5 przy ul. Karłowicza 3 odbywać się będzie w dniach od 27 marca (środa) do 09 kwietnia 2024r. ( wtorek ).


Lista dzieci przyjętych do ZPO3 Przedszkola nr 5 przy ulicy Karłowicza 3 zostanie wywieszona w dniu 12 kwietnia 2024r. ( piątek ).

Załączniki:
1. Oświadczenie nr 1_o sytuacji rodzinnej
2. Oświadczenie nr 2_informujące o wielodzietności rodziny kandydata
3. Oświadczenie nr 3_o samotnym wychowaniu dziecka
4. Oświadczenie nr 4_informujące o potrzebach dziecka
5. Oświadczenie nr 5_wyrażenie woli przyjęcia do wybranego przedszkola

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona na wolne miejsca odbywać się będzie w dniach od 13 maja ( poniedziałek ) do 27 maja 2024r. ( poniedziałek ).
O przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się również Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy –
Miasta Działdowo.

Instrukcja: Jak podpisać profilem zaufanym – załącznik

Copyright © 2024. www.przedszkole5dzwo.pl Rights Reserved.